Diensten

Onderwerpen die in het vakgebied van de toegepaste akoestiek thuishoren, kan men onderbrengen in drie gebieden, met name: bronbehandeling en overdracht; omgevingsakoestiek; en, hinderbeoordeling. Dit zijn geen afgescheiden gebieden op zich, maar ze overlappen elkaar of vullen elkaar aan. Ze kunnen met een aantal trefwoorden verder worden omschreven.

Bronbehandeling en Overdracht

  • Akoestisch brononderzoek
  • Geluid- en trillingsisolatie
  • Afscherming- en dempingstechnieken
  • Overdrachtsberekening
  • Lawaaibestrijding
  • Akoestische meet- en rekentechnieken

Omgevingsakoestiek

  • Zaalakoestiek
  • Bouwakoestiek
  • Absorptie en galm
  • Omgevingsgeluid
  • Verkeerslawaai
  • Industrielawaai
  • Sport en spel
  • Planologische akoestiek

Akoestiek Beoordeling

  • Lawaai- of trillingsoverlast en schade
  • Geluid- of trillingsoverlast en hinder
  • Akoestisch comfort
  • Akoestische gebreken
  • Gehoor en klank
  • Normen en wetten
  • Subjectieve beoordeling

In de praktijk komen de voornoemde onderwerpen onder de volgende thema’s aan bod:

  1. Expertise
  2. Geluid
  3. Trillingen

Meer weten over onze diensten?