Over ons

Hugo Verhas is een academisch gevormd akoestisch ingenieur met jarenlange ervaring.

Met zijn opleiding als industrieel ingenieur, eerst in de werktuigkunde en vervolgens in de bouwkunde, heeft Hugo Verhas een 10-tal jaar gewerkt als ontwerp- en projectingenieur in diverse ondernemingen. Zo is hij in het domein van de akoestiek beland en heeft er basiskennis in de toegepaste akoestiek opgedaan. Om de fysica van de akoestiek te doorgronden, is hij in 1975 verder gaan studeren aan de Universiteit van Southampton in Engeland, aan het vermaarde Institute of Sound and Vibration Research (ISVR). Hij behaalde er in 1977 de graad van Master of Science (MSc) in ‘Sound and Vibration Studies’ en in 1983 is hij er gepromoveerd tot Doctor of Philosophy (PhD) met een thesis over ‘Noise Induced Vibration’.

Dr. Hugo Verhas werkt nu, sinds zijn opleiding in Engeland, als zelfstandig raadgevend ingenieur. Hij heeft zich gespecialiseerd in het domein van de toegepaste akoestiek, geluid en trillingen. Zijn werkterrein is voornamelijk, maar niet uitsluitend gericht naar bedrijven. Hij treedt ook geregeld op als gerechtsdeskundige, veelal in het kader van bouwgeschillen, maar zijn expertise strekt zich wel over een breder toepassingsgebied uit.

Dr. Hugo Verhas is ingeschreven op de lijst van deskundigen ABEX. Hij komt ook voor op diverse lijsten van erkende deskundigen in de discipline geluid en trillingen, voor de overheden in de regio’s Vlaanderen, Brussel en Wallonië.

Meer weten over onze diensten?